rebiesmusictherapy


Giannis Kotsiras

Mia euxaristi mousiki akroasi. Giannis Kotsiras- To tragoudi tis erimou

Vodpod videos no longer available.

Filohelenismo: La canción del desierto – Kotsiras, posted with vodpod

Advertisements

Εργασία 3 – Τα Wikis στη μαθησιακή διαδικασία

Τι είναι το wiki;

Το Wiki είναι ένας τύπος website που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Τα wiki είναι το απόλυτο δείγμα της τάσης για user-generated content (περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη), η οποία κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο Ίντερνετ. Σε ένα ιστότοπο wiki υπάρχει η δυνατότητα να διαμοιρασμού κειμένων, πληροφοριών δεδομένων κ.λπ

Η διαφορά τους από πολλά άλλα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου είναι ότι ενθαρρύνουν τη διαδραστικότητα, τη συνεισφορά στην κοινότητα, τη διασταύρωση πληροφοριών και απόψεων στην ίδια πλατφόρμα. Ο σκοπός και οι κανόνες γραφής είναι διαφορετικοί ανάλογα με το wiki. Για παράδειγμα σκοπός της Βικιπαίδειας είναι να γράφονται άρθρα που στοιχειοθετούν μια εγκυκλοπαίδεια. Υπάρχουν wiki με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την ενημέρωση, την απάντηση σε ερωτήματα χρηστών, τα ταξίδια, τα βιβλία και πολλά άλλα.

Ένα wiki παρέχει ένα απλοποιημένο περιβάλλον. Κάθε στιγμή, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη σελίδα τους, όπως φαίνεται στους υπόλοιπους χρήστες, πριν αλλά και μετά από τις αλλαγές που πραγματοποιούν. Συνεπώς ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργεί τις σελίδες που επιθυμεί χωρίς να είναι αναγκαία η γνώση της γλώσσας HTML.   Η εγγραφή των χρηστών στα περισσότερα wiki’s είναι ελεύθερη ενώ ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέτει πληροφορίες σε μία σελίδα χωρίς περιορισμό, όπως για παράδειγμα στα διάφορα forum συζητήσεων. Κάθε wiki έχει διαφορετικούς σκοπούς και κανόνες, ανάλογα τη φύση του και τη κατηγορία του. Είναι ανθρωποκεντρικά εργαλεία τα οποία δεν περιέχουν ενσωματωμένη δομή ή ιεραρχία.

Ποιοι μπορούν να δημοσιεύσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο σε μια wiki σελίδα;

Τα περισσότερα wiki είναι ανοικτά στο ευρύ κοινό χωρίς την ανάγκη να δημιουργηθεί κάποιος λογαριασμός χρήστη. Σε ένα wiki υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός κειμένου. Αν κάποιος κάνει λάθος, ο επόμενος μπορεί να παρέμβει και να το διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και ενημέρωση. Ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο, συνεπώς αυτό σε διάφορες περιπτώσεις όπως όταν πρόκειται για εμπιστευτικά έγγραφα αποτελεί αρνητικό των wiki’s. Παρόλα αυτά υπάρχει η επιλογή ρύθμισης της προσβασιμότητας των χρηστών σε κάποιο περιεχόμενο.

Ορισμένα wiki αποτελούν εργαλεία online collaboration σε επαγγελματικές ομάδες, αφού περιορίζουν τον αριθμό των χρηστών και τις άδειες που έχει ο καθένας. Για παράδειγμα, ο project manager μιας εταιρίας δημιουργεί ένα wiki που αφορά ένα συγκεκριμένο έργο που έχει αναλάβει. Στη συνέχεια, εγκρίνει ως χρήστες τα μέλη της ομάδας του (project team) και καθορίζει τα δικαιώματα του κάθε μέλους (όπως μόνο συγγραφή κειμένων ή συγγραφή και διόρθωση). Οι χρήστες αυτοί ανεβάζουν τα επιμέρους draft των παραδοτέων του έργου στο wiki για διόρθωση, προσθήκες στα κείμενα κ.λπ.

Υπάρχουν θέματα εγκυρότητας των πληροφοριών και αν ναι, ποια είναι αυτά;

Η δυνατότητα προσθήκης και διόρθωσης περιεχομένου από οποιονδήποτε σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων. Αυτό όμως μπορεί εύκολα να λυθεί αφού οι συντάκτες των wikis έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο να γράφουν σωστά και αξιόπιστα και αν δουν ότι γράφτηκε κάτι που είναι λάθος σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συνεργάζονται όλοι μαζί και διορθώνουν τα λάθη. Επιπλέον, για να χαρακτηρίζονται οι πληροφορίες με αξιοπιστία ο κάθε συντάκτης ξέρει ότι ο ρόλος του είναι να ελέγχει για ότι καινούργιο αναρτιέται και να το επεξεργάζεται όταν σε αυτό υπάρχουν λάθη και διασαφηνίσεις. Άλλωστε, έρευνες έχουν δείξει ότι οι συντάκτες των Wikis που στοχεύουν στο να γράφουν σωστά και αξιόπιστα, είναι περισσότεροι από αυτούς που θέλουν να παραπληροφορήσουν ή να γράψουν λάθος. Όταν εμφανίζονται λάθη οι συλλογικές προσπάθειες της ομάδας τα διορθώνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στοιχείο υπέρ της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των πληροφοριών των Wikis είναι η ανάπτυξη στην άποψη ότι η γνώση οικοδομείται συλλογικά και ότι «όλοι μαζί είμαστε πιο έξυπνοι, δημιουργικοί και αληθινοί από τον καθένα μας ξεχωριστά».

Θα χρησιμοποιούσατε τα εργαλεία wikis στην τάξη σας; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί;

Σίγουρα τώρα που είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ, να έρθω σε μια καλή επαφή με τα wikis, να γνωρίσω την αξία και τις δυνατότητες τους, έχω μια θετική στάση και μπορώ να πω πως θα τα χρησιμοποιούσα στην τάξη μου μελλοντικά.  Το περιβάλλον εργασίας του wiki είναι ιδιαίτερα φιλικό και ελκυστικό για τους μαθητές, οι οποίοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν προαπαιτούμενες γνώσεις για να μπορέσουν να εξοικειωθούν γρήγορα με αυτό. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν ή να διαμορφώσουν τις εργασίες τους συνδεόμενοι στο wiki από το σπίτι τους, μεταφέροντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία και εκτός σχολείου (κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να προωθούν κατά τη γνώμη μου οι εκπαιδευτικοί).  Επιπλέον, το wiki διατηρεί ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει σε μία σελίδα κι έτσι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των εργασιών, και επαναφοράς σε προγενέστερη έκδοση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η χρησιμοποίησή τους είναι θετική εκεί που απαιτείται συνεργασία και αλληλεπίδραση. Στο εξωτερικό τα wikis χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διδασκαλία γιατί προάγουν τη συνεργασία και την ενεργό μάθηση.

Γιατί στη χώρα μας η νέα γενιά εκπαιδευτικών να μην εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει θετικά παραδείγματα διδακτικών πρακτικών και εφαρμογών που ακολουθούνται με επιτυχία σε άλλες χώρες;

 Ίσως το να αντιμετωπίσουμε τα wikis ως μια  αχρείαστη εκπαιδευτική πρακτική είναι απλά φόβος εξέλιξης, προόδου και εξόδου από τους παραδοσιακούς σίγουρους «δρόμους»;

Στην παιδαγωγική αξιοποίηση των wikis θα θέτατε κάποιους περιορισμούς; Ναι ή όχι και γιατί;

Για να γίνει μια σωστή και ασφαλή παιδαγωγική αξιοποίηση των wikis στη μαθησιακή διαδικασία θα ήταν απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να θέσει κάποιους περιορισμούς. Ο εκπαιδευτικός, μπορεί να « κλειδώσει» το wiki της τάξης του και να παρέχει κωδικό πρόσβασης και login σύστημα μόνο στους μαθητές του. με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η ασφάλεια του wiki, μειώνονται τα spam και οι βανδαλισμοί στο περιεχόμενο, αλλά περιορίζει ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό το ποιος μπορεί να εμπλουτίσει και να συνεισφέρει στο wiki.

Για πληροφορίες ως προς τις Εφαρμογές Wiki στη μάθηση και τη διδασκαλία πατήστε εδώ

Για να δείτε παράδειγμα σχεδίου μαθήματος στο Wiki πατήστε εδώ


Εργασία 2

Τι είναι το RSS Feed Reader; Διαφέρει από το email και αν ναι, με ποιο τρόπο;

Το RSS Feed Reader (Really Simple Syndication) – πολύ απλή σύνδεση, τρόπος ανάγνωσης του διαδικτύου, στηρίζεται στην πρότυπη, καθιερωμένη και ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα σήμανσης ΗML. Επιτρέπει τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ άλλων εφαρμογών του Web 2.0. Αναλυτικότερα, το RSS Feed Reader λειτουργεί ως μια ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες της να γίνουν αναγνώστες μια κεντρικής ιστοσελίδας (RSS Reader) μέσο της οποίας μπορούν να ενημερώνονται, λαμβάνουν νέα άλλων ιστοσελίδων της επιλογής τους όπως blogs, podcasts κ.α. Ο σύνδεσμος RSS Feed δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο περιεχόμενο που δημοσιεύει ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα επισκέπτονται. Ο χρήστης κάνει εγγραφή σε έναν RSS  ‘αναγνώστη’ όπως είναι το Google Reader. Για να μπορέσει να συνδεθεί ο χρήστης χρειάζεται έναν news aggregator, ή ένα news reader (ψηφιακό αναγνώστη). Ρόλος του aggregator να ελέγχει κάθε μία ώρα περίπου τα feeds που έχει εγγραφεί ο χρήστης και να συλλέγει τις νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται στοv RSS  ‘αναγνώστη’. Οι news aggregators μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό, με τα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βέβαια, αν κάνουμε γενική σύγκριση του RSS Feed Reader με το email, παρατηρούμε μεγάλη διαφορά καθώς στο email δεχόμαστε πληροφορίες από αγνώστους που δεν έχουμε επιλέξει, το θέμα τους μπορεί για εμάς να είναι καθόλου χρήσιμο και ενδιαφέρον. Αυτό σε αντίθεση με το RSS Feed Reader, που ο χρήστης επιλέγει τον παροχέα πληροφοριών και τα θέματα που ενημερώνεται τον ενδιαφέρουν και του είναι χρήσιμα, γι αυτό και άλλωστε τα επιλέγει. Επίσης διαφέρει η διαδραστική σχέση που υπάρχει με το  RSS Feed Reader εν αντιθέσει με τη μονοδιάστατη γραμμική σχέση που υπάρχει με το email. Επίσης, σε αντίθεση με την εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε μια λίστα αλληλογραφίας, δεν παρέχεται σε κανέναν το όνομά χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Ο εκδότης περιεχομένου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί του, παρά μόνο μέσο της τροφοδοσίας RSS, εφόσον δεν έχει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη και δεν μπορεί επίσης να μεταφέρει τα στοιχεία χρήστη σε κανέναν άλλον.

Με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των διαδικτυακών σας δραστηριοτήτων (πλεονεκτήματα);

Τα πλεονέκτημα του RSS είναι πολλά! Η συγκέντρωση όλων των πηγών πληροφοριών του Web βρίσκονται με το RSS σε ένα σημείο. Δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται ο χρήστης διαφορετικές τοποθεσίες του Web για να αποκτήσει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Με το RSS, λαμβάνονται περιλήψεις του περιεχομένου και, στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα να επιλεγούν τα άρθρα τα οποία θέλει να διαβάσει ο χρήστης, κάνοντας κλικ στη σύνδεση. Ακόμη ένα πλεονέκτημα είναι ότι αποδέκτες του περιεχομένου που διακινείται γίνονται μόνο εκείνοι οι χρήστες που έχουν επιλέξει να δέχονται ενημερώσεις από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών αφού μπορούν να ψάξουν με λέξεις -κλειδιά θέματα που τους αφορούν μέσο του RSS «αναγνώστη», με τρόπο πολύ εύκολο και γρήγορο εξοικονομώντας χρόνο κατά την αναζήτηση και ανάγνωση πληροφοριών. Οι πληροφορίες στοιχειοθετούνται πολύ οργανωμένα. Οι πληροφορίες οργανώνονται για μετέπειτα χρήση (social bookmarks και tags –επεξεργασία εξατομικευμένων ετικετών). Ο ‘αναγνώστης’ δημιουργεί ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε ετικέτα που δημιουργείται. Επίσης μπορεί να προσθέτει αστέρια (Add a Star), για πιο αναλυτική ανάγνωση και χρήση, στα posts τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνον (κάνει δηλαδή ένα είδος επισήμανσης). Μπορεί μετά  να τα βρίσκει στο ‘Starred Posts’ εύκολα γρήγορα.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει στην οργάνωση της μαθησιακής δραστηριότητας;

Το RSS μπορεί να βοηθήσει στη μαθησιακή δραστηριότητα. Όσον αφορά το μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπικό ιστολόγιο των μαθητών όπου θα αποτελεί συγκεντρωτική συλλογή της εργασίας τους, και μέσο αυτού θα μπορούν να ελέγχουν το περιεχόμενο τους λαμβάνοντας σχόλια. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια εύκολη αναφορά για τις εργασίες και για την πρόοδο των παιδιών όπου θα ενημερώνονται γονείς και εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, RSS Feeds στο μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν δεν έχουν προσωπικά ιστολόγια, ενθαρρύνοντας έτσι τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους Google Reader λογαριασμό όπου αυτό πραγματοποιείται μέσα από αρκετή ενημέρωση και εξειδικευμένη έρευνα σε διάφορα θέματα. Τέλος το RSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα για Feeds, για ειδησεογραφικά Feeds , για Feeds ιστολογιών , για Feeds ομάδων ,για διάφορα ενημερωτικά Feeds , για Bookmarks και Twitter καθώς και για να δημιουργήσουν οι μαθητές RSS Feed για τον εαυτό τους.


Ένας μουσικοθεραπευτής μπορεί να κάνει αυτοθεραπεία;

 Ένας μουσικοθεραπευτής δεν μπορεί να κάνει μουσικοθεραπεία στον στον εαυτό του και να είναι θεραπευτής και θεραπευόμενος μαζί. Η μουσική όμως έχει μια ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή του κάθε μουσικοθεραπευτή. Επιλέγει πολύ προσεχτικά πότε και τί θα ακούσει, όταν πραγματικά χρειάζεται μια μουσική ακρόαση. Με αυτή την έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε πως πέρνει τη μορφή της αυτοθεραπείας. Αυτό που επιλέγει είναι να ακούσει μια δική του προσωπική επιλογή, συντονισμένη με το μέσα του και το τί θα ήθελε να εισέλθει στο αυτί, το σώμα και τη ψυχή του τη συγκεκριμένη στιγμή.


Ο Κόσμος των λουλουδιών και της μουσικής

Ο θεραπευτής με το συμμετέχοντα έχουν ενεργό ρόλο μέσα στη μουσικοθεραπεία και σχεδόν πάντα παίζουν μαζί, αυτοσχεδιάζοντας μουσική. Ο συμμετέχων δε χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις. Οι συνεδρίες που μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, διεξάγονται σε ένα χώρο γεμάτο μουσικά όργανα όπως κρουστά, τύμπανα, μεταλόφωνα, ξυλόφωνα κτλ. Κατά τη διάρκεια της μουσικοθεραπείας, ο θεραπευτής ενθαρρύνει το συμμετέχοντα να αρχίσει να παίζει με τα απλά μουσικά όργανα, ώστε να δημιουργήσει τη δική του μουσική, αυτοσχεδιάζοντας. Ο συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη φωνή του αν εκείνος το επιθυμεί για να δημιουργήσει μία μελωδία ή ένα τραγούδι. Παράλληλα ο θεραπευτής συνοδεύει και υποστηρίζει τη μουσική και ταυτόχρονα συναισθηματική έκφραση του συμμετέχοντα με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η μουσική έκφραση του ατόμου αποκαλύπτει στοιχεία για τη προσωπικότητά και τις συναισθηματικές- επικοινωνιακές του ανάγκες. Ο θεραπευτής μέσα από μία εξατομικευμένη μουσική και όταν χρειάζεται λεκτική παρέμβαση, βοηθά το άτομο να αποκτήσει…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 26 επιπλέον λέξεις
Ο Κόσμος των λουλουδιών και της μουσικής

Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Στον κόσμο ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες, γεμάτο από περιορισμούς και απομόνωση, η μουσικοθεραπεία επικεντρώνεται στα πράγματα τα οποία το παιδί μπορεί να κάνει, αναπτερώνοντας την αυτοεκτίμηση και τον ψυχισμό του. Προσφέρει τη δυνατότητα στο παιδί να κάνει επιλογές, να πάρει πρωτοβουλίες και να ασκήσει έλεγχο στο περιβάλλον του.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην ανάπτυξη:

  • Των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καλλιεργώντας το έναυσμα για επικοινωνία.
  • Του λόγου.
  • Της προσοχής και της ικανότητας συγκέντρωσης και οργάνωσης.
  • Του συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων.

Δείτε την αρχική δημοσίευσηΟ Κόσμος των λουλουδιών και της μουσικής

Σημαντική θεωρείται η συμβολή της μουσικής αγωγής στα προγράμματα αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο θεραπευτικό τομέα, αλλά και στο μαθησιακό και ψυχαγωγικό, το μάθημα της μουσικής συμβάλλει στην αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών ανεξάρτητα από το πρόβλημα που μπορούν να παρουσιάσουν.
Ως ιδιαίτερο μάθημα η μουσική αγωγή αλλά και ως ξεχωριστή δραστηριότητα προσφέρει πολλές δραστηριότητες έκφρασης στα ΑΜΕΑ.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε περιλαμβάνει στοιχεία Θεωρητικής και Πρακτικής προσέγγισης για πέντε κατηγορίες μαθητών που έχουν:-Νοητική καθυστέρηση
-Αισθητηριακές αναπηρίες (Τυφλά – κωφά )
-Εγκεφαλική Παράλυση
-Προβλήματα συμπεριφοράς
-Διάχυτη εξελικτική διαταραχή

Ως εισαγωγή στην παρουσίαση ξεκινάμε προσεγγίζοντας τους όρους μουσική ευαισθησία και μουσική επιδεξιότητα των ΑΜΕΑ.
Με τον όρο μουσική ευαισθησία εννοούμε:

α) Την ευχάριστη αντίδραση του ατόμου σε κάποιο μουσικό ερέθισμα και

β) Την ιδιαίτερη εκείνη διάθεση που προκαλείται στο άτομο από το άκουσμα ενός μουσικού κομματιού που παίζει κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδάει η ανθρώπινη φωνή.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 768 επιπλέον λέξεις